Апсолутната безбедност е илузија

Четири вистини за потеклото и природата на хибридните закани.

Терминот хибридна закана се однесува на различен тип на активности кои се стратешки планирани и координирано спроведени под покритие од државни или недржавни актери, како тактика за остварување на влијание со цел да се изврши промена или да се нанесе штета.

 

Притоа, „жртва“ може да биде секој поединец или институција со моќ за донесување одлуки на локално, регионално, државно или институционално ниво. Таквите акции се намерно насочени кон секоја сфера која е потенцијално ранлива, или претставува потенцијално поле за злоупотреба на граѓанските права и слободи.

 

Автор: Весна Попоска

 

Апсолутната безбедност е илузија

Коментари

коментар(и)