(ВИДЕО)До петок се поднесуваат барања за субвенционирање на комунални трошоци

138 барања за субвенционирање на трошоците за комунални услуги се поднесени до сега до општина Куманово од социјално ранливите категории на граѓани. Крајниот рок за поднесување на барањата е 28 јануари 2022 (петок) потсетуваат надлежните од Секторот за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Минатата година биле субвенционирани 366 лица, вклучувајќи ги корисниците на еднократна парична помош, информира раководителот Александар Крстевски.

Субвенционирањето на комуналните трошоци, односно за потрошена вода и изнесување на смет по семејство изнесува 1.200 денари, информираат надлежните. Ова право може да го остварат неколку категории на граѓани: самохрани родители, стечајни работници, згрижувачки семејства, лица кои до 18- годишна возраст имале статус на дете без родители и без родителска грижа, односно и по престанување на старателство, а најмногу до 26 годишна возраст, надоместок заради попреченост – лица кои живеат на територија на Општина Куманово со 26 години возраст, најдоцна до 65 години возраст, односто тешка или длабока интелектуална попреченост, најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице и потполно глуво лице, лица корисници на право на социјална сигурност на старите лица, односно лице со навршени 65 години возраст и лица корисници на гарантирана минимална помош, исклучиво материјално и станбено необезбедени.

Барањата можат да се подигаат до 28 јануари годинава во архивата на Општина Куманово и на портирницата  во зградата на  поранешен АД „Козјак“ спроти градскиот стадион, каде што се наоѓа Одделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Воедно, барањата со потребната документација се доставуваат до архива на Општина Куманово, заклучно со 28 јануари (петок).

 

Коментари

коментар(и)