ВИДЕО: Ќе се изработува Стратешки и акциски план за интеграција на Ромите (2023-2030)

Општина Куманово ќе изработува Стратешки и акциски план за интеграција на Ромите (2023- 2030).

Денеска се одржа првата работилница со работните групи од вкупно предвидените шест.

И во овој стратешки документ акцент ќе се стави на образованието, здравството, домувањето и вработувањето на ромската заедница.

Коментари

коментар(и)