Дводневна обука за препознавање, превенирање и справување со насилното и агресивно однесување и екстремизам меѓу учениците

Започна дводневната обука наменета за стручните служби во училиштата на тема „Препознавање, превенирање и справување со насилното и агресивно однесување и екстремизам меѓу учениците во основните и средните училишта на територија на општина Куманово”. Оваа обука е организирана од општина Куманово и Мрежата на силни градови, во реализација на Институтот за европски образовни, социо-културни и економски политики -ЕУ за тебе -Скопје. На обуката присуствуваат претставници од Секторот за образование при општина Куманово и вработени во стручните служби од општинските основни и средни училишта.

Коментари

коментар(и)