Дефекти и интервенции на водоводната и канализациската мрежа на неколку локации

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 30.03.2022 год.

-главен доводен челичен водоводен вод Ф508 (во круг на нова фабрика на ФЗЦ) – дефект на водоводна цевка.

ул.„Тоде Мендол“ бр. 49 – дефект на водоводна цевка.

ул.„Глигор Прличев“ бр. 5 – дефект на водоводна цевка.

ул. „205“, нас. Карпош – дефект на затворач на водоводна мрежа.

Дефекти на канализациона мрежа на 30.03.2022 год.

ул. „210“ бр. 3, нас. Карпош – чистење на септичка јама

ул. „3-та МУБ“ -реконструкција на атмосферска канализација

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациска мрежа на 30.03.2022 год.

ул. „Вардарска“ -асфалтирање на коловоз

ул. „Славиша Вајнер“ -асфалтирање на коловоз

ул.„ Франц Розман“ – асфалтирање на коловоз

ул. „Бајрам Шабани“- асфалтирање на коловоз

ул.„ Бошко Буха“ (спој со ул. Бајрам Шабани) – асфалтирање на коловоз

 

Коментари

коментар(и)