Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на неколку улици

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 10 март 2023 година:

ул. „Борис Кидрич“ бр. 66 – дефект на водоводна мрежа.

ул. „Никола Тесла“ и ул. „Јоско Илиевски“ – сервисирање на водоводен затворач.

ул. „Никола Карев“ и ул. „Првапетолетка“ – сервисирање на водоводни затворачи во водоводна шахта.

ул.„ 725“ бр. 14 (м.в. Гладно Поле) – дефект на водоводна мрежа.

 

Коментари

коментар(и)