Доделени локациите за поставување рекламни паноа од општината

Општина Куманово објави јавен оглас за доделување на локации за поставување рекламни паноа на подрачјето на општината. Доделувањето на пакетот ќе се изврши со јавно усно наддавање, лицитација и издавање одобрение за нивно поставување. Локациите се поделени во четири пакети, вкупно 44 локации плус три за потребите на општината.

Локациите за поставување на реклами на бандери за улично осветлување се дефинирани со вкупен број од 242 локации поделени во три пакети, претежно на улици и булевари во поширокото централно градско подрачје. Понудувачите можат да учествуваат за еден и повеќе пакети од јавниот оглас, кој ќе се смета за успешен дури и ако се јави само еден понудувач.

Постапката за доделување на локации ја спроведува комисија формирана од градоначалникот на Општина Куманово, кој донесува решение за избор на најповолен понудувач врз основа на предлог од Комисијата. Јавното наддавање ќе се изврши на 26 март, годинава во просториите на општина Куманово.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Коментари

коментар(и)