Жените имаат сè помалку пристап до медиумите во Србија

Значително повисоката застапеност на мажите како извор на информации и како интервјуирани лица споредено со жените е континуирана медиумска практика во Србија, која е забележана во сите спроведени анализи и следење на состојбата во медиумите од 1996 година па сè до најновата во 2022 година.

Автор: Проф. д-р Дубравка Валиќ Недељковиќ

 

Жените имаат сè помалку пристап до медиумите во Србија

Коментари

коментар(и)