Илиевски: Градиме за народот, асфалт наместо кал

Оливер Илиевски кандидатот на СДСМ за градоначалник на Куманово, заедно со потпретседателот на СДСМ Оливер Спасовски оствари средби со граѓаните од Зелен рид и 3 МУБ, каде што зборуваше за современа инфраструктура и идните проекти во соработка со централната власт.

-Продолжуваме да градиме современа инфраструктура во секојa општина, во секој град, секое село. Ќе продолжат инвестициите во атмосферска канализација, како и реконструкција на улиците во општините, локалните и полски патишта, изградба на велосипедски патеки, и поддршка на инфраструктурата неопхдна за развој на алтернативниот туризам.Комуналната инфраструктура ќе остане во фокусот, а општините плански ќе ги зајакнуваат капацитетите на јавните градски претпријатија.”

Тој потенцираше дека само со СДСМ нема грешни проекти, затоа што градат законски и дела сите проекти на централната власт се доказ повеќе дека работиме посветено за секоја една општина во нашата земја.
(возависностодпроектотсокојштоќеаплицираат), силноинвестирамеволокалнатаинфраструктуравоопштините.”

Коментари

коментар(и)