Истечените пасоши ќе важат до крајот на годинава

Министерството за внатрешни  работи ги  известува државјаните на Република Северна Македонија  дека согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за патните исправи, кој стапи на сила на 11-ти јуни, а ќе отпочне со примена од  01-ви јули,  важноста на пасошот, дипломатскиот пасош и службениот пасош, чиј рок на важење е истечен, односно истекува по 31 јули 2020 година, се продолжува до 31 декември 2021 година.

Имено, измената на Законот за патни исправи е направена со цел да им се излезе во пресрет на потребите на голем број наши граѓаните кои поради пандемијата, рестриктивните мерки, карантините и другите отежнати услови, во нашава земја, но и надвор од неа, во дијаспората, беа спречени навремено да ги продолжат своите документи.

Коментари

коментар(и)