Културата како стожер на позитивните општествени промени

Проектите и програмите за културен развој генерираат нови работни места, ги подобруваат условите за живот, и ги јакнат заедниците.

Автор: Лидија Топузовска

 

Културата како стожер на позитивните општествени промени

Коментари

коментар(и)