Младите не бараат само повисоки плати

Младите си заминуваат од Македонија, а мерките кои се преземаат за да сезадржат не се целосни. Општеството се менува многу брзо и институциите

и државата треба да реагираат уште побрзо за да ги задржат младите.

Автор: Сотир Габелоски

 

Младите не бараат само повисоки плати

Коментари

коментар(и)