Наместо „пиши-бриши Устав“ – Нова политика за иднината на Македонија и ЕУ

Настојувањата да се промени Уставот на Македонија се повеќе наидуваат на неуспех и потребни се чекори за надминување на пат-позицијата, во која запаѓа државата. Потребна е и темелна ревизија на постојната државна евроинтеграциска политика на Македонија, приспособена кон новите движења и барања на народите во Европа

Автор: Свето Тоевски

Наместо „пиши-бриши Устав“ – Нова политика за иднината на Македонија и ЕУ

Коментари

коментар(и)