Предизвици во борбата против насилство врз жените и семејното насилство

Вклучувањето на должното внимание во постапувањето со жртвите и можност за судска заштита во случај на непочитување на овој принцип е сигнал дека државата има тенденција да обезбеди заштита од родово-базирано насилство од државни и недржавни актери.

Автор: Наташа Бошков

 

Предизвици во борбата против насилство врз жените и семејното насилство

Коментари

коментар(и)