Розита Благојевиќ гостин во „СТАВ“

Директорката на Управата за развој и унапредување на образование и јазиците на заедници, м-р Розита Благојевиќ гостува во емисијата „СТАВ“. Tаа ќе зборува за образованието на заедниците, со акцент на српската заедница. Ќе се осврне и на предизвиците во основното и средното образование, но и ќе даде предлози за подобрување на состојбата.

Коментари

коментар(и)