Ќе се реконструираат сообраќајниците околу Средорек

Куманово избира фирма за реконструкција на сообраќајниците околу населбата Средорек. Како што е наведено на веб страницата на електронскиот систем за јавни набавки заинтересираните оператори покрај општите документи треба да поднесат и потврда за регистрирана дејност, лиценца за Б за изведување на градби од втора категорија, издадена од Министерството за транспорт и врски на РСМ. Операторите можат да поднесат апликации до 27 септември, годинава, кога е закажано отворањето на понудите во просториите на општината. Изминативе 2021 и 2020 година беа асфалтирани, санирани и беше поставен бекатон на уличките во населбата.

Текст: МИА

Коментари

коментар(и)