КОНТАКТ

Трговско радио-дифузно друштво, Телевизија Плус ДОО

адреса: Ѓорче Петров бр.40, 1300 Куманово

одговорно лице: Драган Ивановски

телефон: +38978211801

email: info@tvplus.mk, redakcija@tvplus.mk

веб страница: www.tvplus.mk   ТВ ПЛУС КУМАНОВО

                                                                    Регулаторно тело ААВМУ