КОНТАКТ

Трговско радио-дифузно друштво, Телевизија Плус ДОО

адреса: Лесковачка 17, 1300 Куманово

одговорно лице: Драган Ивановски

телефон: 078/211-801

email: info@tvplus.mk, redakcija@tvplus.mk