Дефекти на канализациона мрежа

Дефекти на канализациона мрежа на 11.04.2022 година

-ул. „Титова Митровачка“ пред бр. 19 -дефект на елемент на фекална канализација

-ул. „Никола Тесла“ пред бр. 46 -чистење на улична фекална канализација

-ул. „3-та МУБ“ (дел кај Митев мост)- реконструкција на атмосферска канализација

-ул. „420“ нас. Иго Тричковиќ – чистење на септичка јама

 

Коментари

коментар(и)