(ВИДЕО) Обуки за стручните работници во Центрите за социјална работа

Министерството за труд и социјална политика преку Заводот за социјални дејности Скопје организира дводневни обуки за сите стручни работници во Центрите за социјална работа во рамките на континуирана професионална едукација на вработените. Денеска во Куманово се обучуваа стручните работници од Центарот за социјална работа Куманово со одделенијата во Липково и  Старо Нагоричане, и вработените во центрите во Крива Паланка и Кратово.

Коментари

коментар(и)