(ВИДЕО) Се изработува стратегијата на ЛЕСС 2021 -2025

Изминативе три дена во ресторан Грација се реализираат работилници за изработка на Стратегија за Локален економски социјален совет Куманово 2021 -2025.  Стратегија на ЛЕСС на Општина Куманово ќе послужи како основа за креирање на локални политики во делот на: економија , бизнис опкружување и социјала. ЛЕСС функционира како консултативно и советодавно тело во кое членуваат претставници од: Општина Куманово, Организација на работодавачи на Македонија , Сојузот на синдикати, Агенција за вработување, Меѓуопштински центар за социјални работи како и здруженија на граѓани.

Коментари

коментар(и)