(ВИДЕО) Утврдена висината на комуналните такси

Советниците на последната седница дадоа зелено светло на Предлог – одлуката за утврдување на висина на комуналните такси.

Опозицијата праша дали има исклучоци во однос на корисниците на просторот пред деловните простории доколку просторот е во нивна сопственост и како тоа го регулираат другите општини.

Од Секторот за даноци и такси со одговор дека никој не е изземен од законското решение.

Повеќе во прилогот.

Коментари

коментар(и)