Водовод: Се санираат дефекти на канализациска мрежа

Дефекти на канализациона мрежа на 25.11.2022 година

ул. „181“ нас. Карпош – реконструкција на дел од фекална канализација

ул. „И. Л. Рибар“ -чистење на фекална канализација

ул. „Ленинова“, ул. „И. Л. Рибар“ , ул. „Питу Гули“ и ул. „Михајло Пупин“ – чистење на елементи на атмосферска канализација

ул. „Тонко Димков“ – изработка на елементи на ревизиона шахта на фекална канализација

 

Коментари

коментар(и)