Дефекти и интервенции на водоводната мрежа во текот на денот

Дефекти и интервенции на водоводната мрежа на ден 24.06.2022 год.

ул. „400“ бр. 9 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа

нас. Черкези – дефект на водоводен приклучок

ОСУ „Наце Буѓони“ – дефект во водомерна шахта

м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа

нас. Ајдучка чешма – поправка на водоводни затворачи

ул. „Киро Фетак“ – реконструкција на водоводни приклучоци.

 

Коментари

коментар(и)