До шести септември пријавување на штетите од пожарите

Се известуваат сите жители на Општина Куманово дека рокот за пријавување на материјални штети предизвикани од пожарот, кој ја зафати територијата на Општината, поточно местата: Четирце, Сопот, Табановце, Зубовце, Клечовце, Мургаш, Довезенце, Новосељане, и Бељаковце, во периодот од 02 до  11.08 годинава ќе трае уште пет (5) дена, односно заклучно со 06.09.2021. Истите можат да ја пријават  штетата на своите култура и добра до Комисија за проценка на штети од елементарни непогоди на Општина Куманово.

Притоа ги известуваме и останатите граѓани, кои веќе имаат поднесено Барање, а истото не е комплетирано со сите потребни документи, истите ќе бидат контактирани од страна на членови од Комисија за проценка на штети на Општина Куманово и е потребно во најбрз можен рок да ги достават документите.

Кон барањето потребно е да се достави:

– Копија од лична карта со изјава за користење на лични податоци потпишана од барателот

– Копија од трансакциска сметка

– Копија од имотен лист, копија од договор за закуп или друг доказ за основ на користење на земјиштето опфатено со пожар.

За сите подетални информации лицата можат да се обратат во просториите на Општина Куманово.

 

Коментари

коментар(и)