Како приватниот сектор може да се вклучи во развојот на локалната заедница

Здруженост, сплотеност и поврзаност на луѓе, друштва, организации и институции кон една заедничка цел или поради заедничка причина. Често на овој начин знаеме да ја дефинираме заедницата. Но, колку сите овие локални чинители учествуваат во оваа „здруженост“ и напредок на локалната заедница?

Автор: Бојан Китановиќ

 

Како приватниот сектор може да се вклучи во развојот на локалната заедница

Коментари

коментар(и)