ВИДЕО: Марјан Поповски од СПАЈС гостин во „СТАВ“

Марјан Поповски, претседателот на Синдикатот за приватниот, административниот и јавниот сектор на Македонија гостува во емисијата СТАВ.

Тој ќе зборува за организацијата на поранешно вработените од ЧИК, Житомел и Бисерка, кои поднесуваат тужби до Врховниот суд, за повредено право-нерешен стечај во разумен рок. Тужби се доставени и до Судот за човекови права во Стразбур.

Поповски ќе се осврне на долгите стечајни постапки, состојбата на овие вработени, доверителите.

Коментари

коментар(и)