Објавен оглас за прием на нови 100 војници

Министерството за одбрана објави оглас за прием на нови 100 професионални војници. За служба во Армијата на Република Северна Македонија за работа на определено работно време со договор за вработување во времетраење од 4 години со можност за негово продолжување повеќе пати, но најмногу до навршување на 45 години возраст по избор согласно закон.

На огласот, кој трае до 3-ти јуни, можат да конкурират лицата со минимум завршено средно образование; кои не се постари од 25 години.

Коментари

коментар(и)