Осум милијарди жители на планетата: Добра или лоша вест?

Демографијата не мора да биде судбина. Ниту државите во развој мора да продолжат да растат, ниту поразвиените држави, во случајов вклучувајќи ја и нашата, мора да се намалуваат. А, дури и доколку овие трендови продолжат, со секој демографски тренд, колку и да е неповолен, може да се живее – само се потребни вистински политики.

Осум милијарди жители на планетата: Добра или лоша вест?

Коментари

коментар(и)