Партиципативниот социјализам на Томас Пикети

Според Пикети, секој граѓанин кој ќе наполни 25 години треба да добие од државата износ кој соодветствува на 60% од просечното богатство по жител. На тој начин, секој граѓанин ќе биде на еднаква, или во најмала рака слична почетна позиција како и секој друг.

 

Автор: Ивана Велковска

 

Партиципативниот социјализам на Томас Пикети

Коментари

коментар(и)