Подобрете го договорот за да ја спасите Европа од самата себе

Македонија не треба да страда од плитки француски дипломатски тактики а Европа заслужува многу посистематски и посериозен пристап кон нешто што е толку важно.

Автор: Ида Мантон

 

Подобрете го договорот за да ја спасите Европа од самата себе

Коментари

коментар(и)