РЦУК со известување до граѓаните

Регионалниот центар за управување со кризи известува дека на ул.„ Браќа Рибар“ пред бр. 17 се врши чистење на ревизиона шахта на фекална канализација, а на улиците „ 11 Октомври“,  „Ленинова“ и „Народна револуција“ се врши чистење на елементи на атмосферска канализација.

Коментари

коментар(и)