Социјални медиуми: Крај на продуктивноста или можност за подобрена комуникација?

Кои се придобивките од употреба на социјалните медиуми во професионална средина за унапредување на комуникацијата на работното место.

Автори: Бојан Китановиќ, Ивана Китановиќ

 

Социјални медиуми: Крај на продуктивноста или можност за подобрена комуникација?

 

 

Коментари

коментар(и)