Функционална писменост: Дали знаеме како да го сработиме тоа што ќе го научиме?

Постои нужна потреба од прилагодување на студиските програми, соодветните силабуси и наставниот курикулум на реалната потреба на пазарот на труд во државата

 

Автор: Јане Трпковски

 

Функционална писменост: Дали знаеме како да го сработиме тоа што ќе го научиме?

Коментари

коментар(и)