Црвен крст со еко едукации за најмалите

Во период од 16т- до 18- месецов волонтерите од Црвен крст Општинска организација Куманово одржаа Еко – едукации под мотото „Позелено денес за подобро утро” со цел за подигнување на еколошката свест кај помладите генераци, како и грижа и чување на животната средина.

Релизирани беа вкупно 5 еко – едукации во основните училишта,,11 Октомври”,  ,,Кочо Рацин”  Бајрам Шабани,  ,,Толи Зордумис” на вкупно 120 ученици од прво до трето одделение. Едукациите беа интерактивни каде на учениците им се претстави и објасни што е отпад, видови на отпад и како правилно се врши селекција на истиот.

Коментари

коментар(и)