Априлските пензии ќе се исплаќаат од 26-ти

Владата ја разгледа и усвои Информацијата за исплата на пензии за месец април 2021 година, и го задолжи Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија да ги достави податоците за пензиите до деловните банки најдоцна до 23.04.2021 година, а на деловните банки им се препорачува да обезбедат пензионерите да може да располагаат со априлските пензии преку мрежата на банкомати и во трговската мрежа од 26.04.2021 година.

Пензиите ќе бидат достапни на корисниците кои ја подигаат на шалтер по веќе утврдениот редослед според висината на пензијата:

За пензии со висина до 11.000 денари, исплатата да се изврши на 26.04.2021 година (понеделник);

За пензии со висина 11.001-14.000 денари, исплатата да се изврши на 27.04.2021 година (вторник);

За пензии со висина 14.001-18.000 денари, исплатата да се изврши на 28.04.2021 година (среда); и

За пензии со висина над 18.001 денари, исплата да се изврши на 29.04.2021 година (четврток), со што сите корисници на пензии ќе ги добијат своите  средства пред првомајските и велигденските празници.

Коментари

коментар(и)