Зголемени откупот и продажбата на земјоделски производи

Во четвртото тримесечје од 2022 година, откупот и продажбата на земјоделски производи изнесуваат над 9 милијарди денари и во однос на истиот период претходната година се зголемени за 23,1 отсто.

Според податоците на Државниот завод за статистика, кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители е забележано зголемување за 29 проценти, додека кај продажбата на земјоделски производи од сопствено производство раст од 6,9 отсто.

Зголемувањето е забележано кај сите производи, освен кај фуражните растенија, овошјето и добитокот.

Коментари

коментар(и)